Välkommen till Bilsportarvet!

Bilsportarvet är ett projekt som har startats av Svenska Bilsportförbundet för att bevara
den svenska bilsporthistorien genom att skapa ett bilsporthistoriskt arkiv.

Till projektet har knutits en ideell arbetsgrupp som bland annat hanterar insamlandet av material som
testamenterats eller skänkts till arkivet. Materialet registreras i en databas och beroende av vilken typ av material
det handlar om så digitaliseras det, kopieras, arkiveras. I viss mån publiceras eller visas materialet upp via arkivets egen
hemsida www.bilsportarvet.se eller i förekommande fall i samband med utställningar, mässor eller liknande.
Bilsportarvet och det bilsporthistoriska arkivet ägs och finansieras av Svenska Bilsportförbundet.

Foto: Jan Tromark

rvn_bilsportarvet_theme rvn_bilsportarvet_theme_tv_1_0 rvn_bilsportarvet_theme_fwv_2_2